Vedtægter

Her kan du finde de gældende vedtægter anno 26-02-2023 for Danske Karpe- & Specimenfiskere.