Foreningens formål og virke

 Foreningens formål omfatter kun karpe- og specimenfisk som forefindes i både offentlige og private ferskvande, herunder også brakvandsområder.