Foreningsstruktur

 

   Bestyrelse:

          Formand:

 • Formanden samler alle tråde og hjælper til i alle udvalg om nødvendigt.
 • Er ofte initiativtager og igangsætter.
 • Indkalder og udarbejder dagsordner i forbindelse med bestyrelsesmøder og
 • generalforsamling.
 • Har fuld adgang til foreningens hjemmesiden, medlems- og økonomisystem.
 • Formanden har ”kigge-adgang” i foreningens netbank.

         Næstfomand:

 • Næstformanden er stedfortræder ved formandens fravær.
 • Næstformanden og kassere har et tæt samarbejde omkring forenings bogføring og regnskab.

         Kasserer:

 • Holder regnskab og bogfører alle bilag, udskriver faktura og betaler regninger mm.
 • Har adgang til foreningens konto samt myshop.
 • Registrerer nye medlemmer og opkræver kontingent.
 • Har fuld adgang til foreningens hjemmesiden, medlems- og økonomisystem.

         Sekretær:

 • Tager referater ved møder som f.eks. generalforsamlinger samt bestyrelsesmøder m.m.

         Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer byder ind på de opgaver der opstår og går til hånde hvor det er nødvendigt.

 

    Udvalg:

         Østudvalg:

 • Østudvalget arrangerer og varetager de årlige fish in og arrangementer øst for Storebælt.  

         Vestudvalg:

 • Vestudvalget arrangerer og varetager de årlige fish in og arrangementer vest for Storebælt.  

         Størudvalg:

 • Størudvalget arrangerer og varetager de årlige fish in og arrangementer i hele Danmark for at fremme størfiskeriet.

         Vandplejeudvalg:

 • Vandplejeudvalget står for alt det politiske arbejde, samt evt. indkalde til oprydningsdage ved belastede offentlige vande.

         Bladudvalget ”KARPEN”:

 • Udvalget består af min.1 redaktør eller en redaktionsgruppe.
 • Udvalget indsamler materiale til udfærdigelse af bladet.
 • Står bl.a. for at varetage arbejdet omkring foreningens medlemsblad “KARPEN”
 • Sørger for min. 1 udgivelse årlig.

         Merchandiseudvalg:

 • Står for indkøb af merchandises.
 • Står for indkøb og salg.
 • Står for vedligehold og opdatering af varelager på webshop.

         Sponsorudvalg:

 • Sponsorudvalget står bl.a. for medlemsfordele ved at varetage- og indgå sponsor samt samarbejdsaftaler.
 • Ansvarlig for annonce, bannersalg og sponsorudvalg.
 • Står for vedligehold og opdatering af sponsorer samt samarbejdspartnere på Hjemmesiden.
 • Løbende annoncering på vores digitale medier.
 • Arbejder tæt sammen med de øvrige udvalg.

        

Udarbejdet Marts 2023