1. Arrangør
Arrangør af Specimen cuppen er Danske Karpe og Specimenfiskere.

2. Deltagere
For at deltage i Specimen cuppen skal man være medlem af Danske Karpe og Specimenfiskere.
Medlemmer der er i kontingentrestance kan ikke tilmelde fisk til konkurrencen.


3. Periode for konkurrencen
Specimen cuppen følger kalenderåret, dvs. fra den 27 feb. 2023 til den 31 dec. 2023.

4. Tællende arter
Der fiskes efter følgende arter:
• Skælkarpe
• Spejlkarpe
• Græskarpe
• Gråskalle
• Rudskalle
• Karusse
• Suder
• Brasen
• Rimte
• Stør (Russisk stør, Hvid stør, Beluga Stør, Sibirisk Stør, m.fl.)
• Aborre
• Gedde
• Sandart
• Havørred
• Bækørred
• Ål


5. Tilmelding af fisk
For at en fisk kan deltage i konkurrencen gælder følgende:
• Fisken skal være fanget af det medlem, der tilmelder den til konkurrencen
• Fisken skal være fanget med fiskestang
• Fisken skal være fanget i Danmark
• Fisken skal overholde eventuelle mindstemål og været fanget udenfor eventuelle fredningstidspunkter
• Fisken skal være fanget lovligt, herunder gælder at fiskeren har indløst relevante fiskekort til stedet hvor den fanges
• Fisken skal være tilmeldt cuppen senest en kalendermåned efter den er fanget
• Fisken skal være fanget i den periode cuppen løber
• Fiskeren skal være fuldgyldigt medlem af Danske Karpe og Specimenfiskere på Det tidspunkt fisken er fanget.
• Et medlem kan maksimalt deltage med 1 fisk indenfor hver art, tilmeldes flere fisk af samme art, er det den største der medregnes i konkurrencen


6. Pointgivning
Der er point til de 10 største fisk indenfor hver art målt på vægt (kg med én decimal), fordelt således:
• Nr. 1: 25 point
• Nr. 2: 20 point
• Nr. 3: 16 point
• Nr. 4: 12 point
• Nr. 5: 10 point
• Nr. 6: 8 point
• Nr. 7: 6 point
• Nr. 8: 4 point
• Nr. 9: 2 point
• Nr. 10: 1 point

Har 2 eller flere fisk samme vægt, tildeles de alle samme point, f.eks. hvis de tre største fisk indenfor en art har samme vægt tildeles de 25 point, den fjerde største fisk får stadig 12 point.


7. Vinder af cuppen
Vinder af cuppen er det medlem, der gennem konkurrencen opnår flest point. Har to eller flere opnået samme antal point afgøres placeringsrækkefølgen efter følgende parametre i prioriteret rækkefølge:
• Fisk tilmeldt i flest forskellige artskategorier
• Flest opnåede førstepladser i de forskellige arter, herefter andenpladser, tredjepladsen osv.


8. Afgørelser i tvivlstilfælde
Vi tager udgangspunkt i at deltagerne giver korrekte oplysninger, og ikke har interesse i at snyde i en venskabelig konkurrence mellem foreningens medlemmer, hvor det først og fremmest handler om æren og gode fiskeoplevelser.
I tilfælde af tvivl om hvorvidt reglerne er overholdt, fiskens vægt og så videre er det bestyrelsen der suverænt træffer afgørelse på baggrund af de tilgængelige informationer. Bestyrelsens afgørelser er inappelable, men kan tages op til revision, hvis der kommer nye informationer.

 

 

 

 

Tiebrake regler:

Har to eller flere opnået samme antal point afgøres placeringsrækkefølgen efter følgende parametre i prioriteret rækkefølge:

 

 1. Skælkarpe
 2. Spejlkarpe
 3. Græskarpe
 4. Gråskalle
 5. Rudskalle
 6. Karusse
 7. Suder
 8. Brasen
 9. Rimte
 10. Stør
 11. Aborre
 12. Gedde
 13. Sandart
 14. Havørred
 15. Bækørred
 16. Ål

For at tilmelde en fisk til Specimencuppen skal du:

Send din fangstrapport med vedhæftet foto på dette 👉(LINK)👈

Mailen skal som minimum indeholde:

Derudover er du også meget velkommen til at lave en kort beskrivelse af fangst, fangstmetode m.m.

HUSK!
For at tælle i konkurrencen, skal en fisk være tilmeldt senest en måned efter den er fanget.

Knæk og Bræk samt god fornøjelse med cuppen.